Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen

Fontys Hogescholen is de naam van een Nederlandse instelling voor hoger beroepsonderwijs met de statutaire zetel in Tilburg. Internationaal wordt de naam Fontys University of Applied Sciences gevoerd. De naam Fontys komt van het Latijnse woord 'fons' wat 'bron' betekent. Fontys wil hiermee duidelijk maken dat de instelling een bron van kennis wil zijn voor haar studenten. Fontys Hogescholen bestaat uit een dertigtal instituten, voornamelijk gevestigd in Zuid-Nederland

Locatie