Dutch Happiness Week

(ENGLISH BELOW)

Gelukkige mensen zijn actiever, creatiever, minder vatbaar voor ziektes en hebben meer energie dan minder gelukkige mensen. Geluk is van belang op sociaal én economisch gebied. Niet voor niets heeft de VN 20 maart uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van het Geluk’ en nemen instellingen als het Sociaal Cultureel Planbureau geluk op als indicator in hun publicaties.

Met als doel kennis en bewustwording rond het thema geluk te vergroten en samen met partners te werken aan projecten die geluk bevorderen, ontstond in 2014 de Dutch Happiness Week, toen nog onder de naam Geluk voor Eindhoven. Parktheater Eindhoven en Fontys Hogescholen zijn de Initiatiefnemers. Voor Parktheater ligt geluk in het verlengde van haar missie om bezoekers écht te raken en bij Fontys Hogescholen is met name binnen de opleiding HRM en Psychologie de ‘economie van het geluk’ een leidend thema.

De initiatiefnemers streven ernaar om ieder jaar samenwerkingen aan te gaan met nieuwe en bestaande partners. Zo kan geluk zich verspreiden!

25 Geluksplekken in eindhoven

Eindhoven is een bruisende stad. Naar aantal inwoners is het de vijfde grootste stad van Nederland. Hier wonen meer dan 220.000 mensen die, net als ieder ander, gelukkig te zijn, wat best aardig lukt. Maar wáár precies vinden zij hun geluk? En willen ze die plekken ook delen met anderen?

Op initiatief van Parktheater Eindhoven en Fontys Hogescholen gingen studenten van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie op onderzoek uit. Samen met geluksambassadeur / auteur van het World Book of Happiness Leo Bormans voorzagen zij 25 bijzondere plekken in de stad van het predikaat Geluksplek. De organisaties achter deze locaties vormen inmiddels een netwerk dat het geluk in de stad wil versterken.

Tijdens de Dutch Happiness Week van 19 t/m 26 maart presenteren deze geluksplekken zich aan Eindhoven met diverse activiteiten die in het kader staan van geluk. In 2018 zal Leo Bormans samen met Fontysstudenten ook in Tilburg op zoek gaan naar plekken van geluk.

De 25 geluksplekken samen vormen een bijzondere afspiegeling van Eindhoven. Hier kunnen bezoekers kleine oefeningen en opdrachten uitvoeren die hun persoonlijk geluk bevorderen. De locaties zijn verzameld in een boekje dat tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar is bij het VVV-kantoor en op de geluksplekken zelf. Het boekje is ook verkrijgbaar in het Engels.

Er zijn veel kleine en grote plekken die mensen gelukkig maken in deze stad. ‘De Ambassade van Geluk’ selecteerde er 25. Gun jezelf het geluk om ze te ontdekken en om op een andere manier naar de stad te kijken.

LEES HIER DE SPECIALE DUTCH HAPPINESS WEEK-EDITIE VAN UIT IN EINDHOVEN

BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN TIJDENS DE DUTCH HAPPINESS WEEK

 

ENGLISH

Happiness is important from a social and economic perspective. Happy people are more active, creative, less susceptible to disease and have more energy.

It’s not without reason that the UN declared March 20 as ‘International Happiness Day’ and that organizations like the Sociaal Cultureel Planbureau take happiness as an indicator in their publications.

With knowledge and awareness about happiness as a goal and together with partners that want to work on projects that improve happiness, the Dutch Happiness Week came to life in 2014. Though in those days, was called ‘Happiness for Eindhoven’. The initiative came from the Parktheater and Fontys University of Applies Science. For the Parktheater happiness is part of its mission to really touch their visitors and for Fontys the theme of ‘The happiness economy’ is important especially within the studies HRM and Psychology.

These two organizations strive to commit to partnerships every year with new as well as existing partners. This way the happiness can be spread!
 

25 places of happiness in Eindhoven

Eindhoven is a lively city. When looking at the amount of citizens it’s the fifth city of The Netherlands. More than 220.000 people live here that, like any other person, want to be happy. And this works out pretty well. But where exactly do they find their happiness? And do they want to share those places with others?

Initiated by the Parktheater and Fontys University of Applies Science, students went looking for these places. Together with happiness ambassador/author of the World Book of Happiness Leo Bormans, they provided 25 places with the predicate ‘place of happiness’. The organizations behind these locations are now create the network that strengthen the happiness in the city.

During the Dutch Happiness Week from March 19th until March 26th these places will present themselves to Eindhoven through several activities. In 2018, Leo Bormans, together with the Fontys students, will search for these places of happiness in Tilburg.

Together, the 25 places of happiness form a special image of Eindhoven. Here, visitors can execute small exercises that improve their personal happiness. These places are all collected in a little book, available at the tourist information office (VVV) and at these places of happiness. It is also available in English.

There are many places, big and small, that make people happy in this city. ‘The embassy of happiness’ selected 25. Grant yourself the happiness to discover them and look at the city in a new way.

READ THE SPECIAL DUTCH HAPPINESS WEEK-EDITION BY UIT IN EINDOVEN (ONLY AVAILABLE IN DUTCH)

VIEW ALL ACTIVITIES DURING THE DUTCH HAPPINESS WEEK