Eindhoven door de ogen van Arjen Heus

Arjen Heus noemt zichzelf stadsmaker. Met zijn bedrijf PLYGRND combineert hij social en urban design. Hij werkt samen met buurtbewoners aan een leukere leefomgeving, en probeert meer ontmoeting en beweging in de openbare ruimte te bewerkstelligen. Als sociaal-maatschappelijk ondernemer is Heus, net als zijn kernteam van vijf freelancers, idealistisch en gedreven. Zozeer dat hij, om kosten te besparen, na 7 jaar op de Kleine Berg weer even bij zijn ouders in Veghel is ingetrokken.

DRINKS Ik houd van plekken met een fijne vibe, waar je een beetje kunt hangen en kletsen met elkaar. Daarvoor ga ik naar de Kazerne, Calypso, de Hoogste Tijd, Natlab of Onder de Leidingstraat.

DINNER Tja, mijn moeder kookt superlekker en keigezond. Als ik dan toch uit eten ga wordt het de King Thai aan de Sint Bonifaciuslaan of Altinşiş aan de Kruisstraat. De Burger vind ik ook fantastisch. Ik maak regelmatig gebruik van Deliveroo, omdat ik nog zit te werken rond etenstijd. Een maaltijd met een klein biertje, heerlijk!

ART Ik ben erg designminded. De Dutch Design Week is voor mij een mekka. En wat Annemoon Geurts in de Kazerne doet is indrukwekkend. Met andere kunst had ik dat gevoel wat minder. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik al vijf jaar in Eindhoven woonde en nog nooit in het Van Abbemuseum was geweest. Toen ben ik lid geworden van de Young Art Crowd, iedere maand een bijeenkomst waarop over kunst wordt gesproken. Sindsdien kom ik er veel vaker. MU vind ik ook heel interessant, ook vanwege de snelle wisseling van exposities.

MUSIC Ik ben van de underground muziek. Maar ik kan naar van alles luisteren en helemaal losgaan op hip hop en techno. Ik bezoek concerten en feestjes in het Stroomhuisje, het Ketelhuis, overal. En ik ben ontzettend blij met Spotify.

DEZE MAAND | december 2017 Ik hoop dat we kunnen schaatsten op de Markt, dat is altijd zo leuk in december. En verder hoop ik ook weer de Feel Good Market op het Van der Meulen-Ansems terrein te kunnen bezoeken rond de feestdagen. En verder laat ik me graag verrassen door wat ondernemend Eindhoven organiseert.

CITY Eindhoven is heel tof, de stad loopt voorop en bruist. De combinatie van stadse kwaliteit en dorpse persoonlijkheid geeft de stad haar ziel. Ik ben ook blij met de keuzes die zijn gemaakt rondom branding en identiteit: de stad staat voor technologie en design. Maar goed, ik zit in dat wereldje. Ik vraag me weleens af: de mensen in Woensel en Gestel, wat vinden zij ervan? De stad is niet alleen de High Tech Campus en de Design Academy, maar ook DAF, de Bennekel en PSV. Daarom vind ik Glow een goed voorbeeld van een evenement voor iedereen. De Dutch Design Week wordt ook steeds toegankelijker.

IN JANUARI Eindhoven door de ogen van Wikke Peters, cultuuraanjager CKE 

 

ENGLISH

Arjen Heus calls himself a city maker, he combines both social and urban design in his company PLYGRND. He works together with locals on a more pleasant neighborhood, and tries to bring more connection and motion in the public space. As a social entrepreneur, Heus, just like his core team of five freelancers, is idealistic and driven. In order to do that, he moved back with his parents in Veghel after 7 years living on the Kleine Berg, to save the expenses.

DRINKS I like places with a nice vibe, where you can hang out and chat with each other. For that I go to the Barracks, Calypso, the Upper Time, Natlab or under the Leidingstraat.

DINNER Well, my mother cooks super delicious and healthy. But If I still have to go out dinner, I would go to King Thai on the Sint Bonifaciuslaan or Altinşiş on the Kruisstraat. The Burger is also  fantastic. I regularly use Deliveroo because often I am still working around dinner time. A meal with beer, perfect!

ART I am very design minded. The Dutch Design Week is. And what Annemoon Geurts creates in the Kazerne is impressive. At one point I realized that I had been living in Eindhoven for five years and had never been to the Van Abbemuseum before, so I became a member of the Young Art Crowd, and we meet every month to talk about art. Since that moment I come there more often. I also find MU very interesting, also because of the fast change of exhibitions.

MUSIC I am an underground music person. But can listen to everything from hip hop to techno. I visit concerts and parties in the Stroomhuisje, the Boiler house, and so forth. For most of the time, I enjoy listening  to Spotify.

THIS MONTH | December 2017 I look forward to skate on the Markt, which is always so fun in December. Furthermore I am looking forward to the Feel Good Market at the Van der Meulen-Ansems to be able to visit terrain around the holidays. And I love to be surprised by what entrepreneurs in Eindhoven organize.

CITY Eindhoven is a really cool, and buzzing ahead city. The combination of urban quality and village personality gives the city its soul. I am actually very happy with the choices that are made available on its branding and identity: the city stands for technology and design. And it is just so great because I am in that little world. I sometimes wonder: the people in Woensel and Gestel, what do they think about it? The city is not only about the High Tech Campus and the Design Academy, but also DAF, the Bennekel and PSV. That is why I think Glow is a good example of an event for everyone. The Dutch Design Week also becomes increasingly popular.

IN JANUARY Eindhoven through the eyes of Wikke Peters, culture fan CKE