In de stad

Eindhoven een city of film? In december was er het vierdaagse Eindhovens Film Festival (EFF), een gastvrije en laagdrempelige happening op drie locaties: Natlab, TAC en Vue Cinema. 

Na de vorige editie leek even het doek te zijn gevallen toen de subsidieverstrekker verstek liet gaan. Gelukkig kwam er toch deze zevende jaargang waar veel te zien viel: van kloeke documentaires tot ontroerende fictie uit binnen- en buitenland. Ook waren er lezingen, Talent Talks en workshops. Zoals hier op de foto de workshop Cinemagrafie in de speciale studio van Mike Roelofs en Richard Spierings. Het snijvlak waarop fotografie en bewegend beeld elkaar raken, werd er mooi zichtbaar. Slotstuk was de Golden Wings Award Show met een welverdiende prijzenregen voor zeventien makers. Acteur Frank Lammers kwam er ook over de rode loper en ontving de Prins Bernhard Cultuurprijs voor Noord-Brabant. Filmliefhebbers komen deze maand alweer aan hun trekken met het Nederlands Silent Filmfestival in Pand P en volgende maand zal het internationaal documentaire festival DOCfeed plaatsvinden. 

Eindhoven is inderdaad aardig op weg een serieuze city of film te worden!


Tekst en foto: Paula van Overveld, Paulissimo

ENGLISH

Eindhoven a city or film? In December there was the four-day Eindhoven Film Festival (EFF), a welcoming and low-threshold event at three locations: Natlab, TAC and Vue Cinema.

After the previous edition, the curtain seemed to have fallen for a short while when the subsidy provider failed. Fortunately, this seventh year came with a lot to see: from sturdy documentaries to moving fiction from the Netherlands and other countries. There were also lectures, Talent Talks and workshops: like as seen here in the picture the workshop Cinemagraphy in the special studio of Mike Roelofs and Richard Spierings. The cutting edge on which photography and moving images touch each other became beautifully visible. The final piece was the Golden Wings Award Show with well-deserved prizes for seventeen makers. Actor Frank Lammers also came across the red carpet and received the Prins Bernhard Culture Prize for North Brabant. Film lovers will stay stunned this month by the Dutch Silent Film Festival in Pand P and next month by the international documentary festival DOCfeed.

Eindhoven is indeed doing great on its way to becoming a serious city or film!

Text and photo: Paula van Overveld, Paulissimo