Privacyverklaring

Omdat we uw privacy belangrijk vinden, willen we u graag informeren over ons privacybeleid. Ons privacybeleid voldoet aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. 

This is Eindhoven is eigendom van Eindhoven365. Daarmee is Eindhoven365 verantwoordelijk voor de (persoons)gegevens die worden verkregen via This is Eindhoven. 

Door het uiteenzetten van ons privacybeleid willen wij u informeren over hoe Eindhoven365 persoonsgegevens verzamelt, met welk doel dit gebeurt, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang ze worden bewaard en hoe ze worden beveiligd. 

Tenslotte willen we u informeren over hoe u gebruikt kunt maken van de rechten die u op grond van de AVG als consument heeft. 

1 WELKE INFORMATIE WORDT VERZAMELD EN MET WELK DOEL? 

Eindhoven365 verzamelt persoonsgegevens. 

1a       Doel 1: Wanneer u de website This is Eindhoven bezoekt of via deze website contact met ons opneemt, worden gegevens door ons verzameld en geanalyseerd. Het doel van het verzamelen en analyseren van deze gegevens is dat we u op de hoogte kunnen houden van informatie en/of aanbiedingen die mogelijk interessant voor u kunnen zijn. Deze informatie en/of aanbiedingen kunnen wij u vervolgens via de mail toesturen. 

2 HET GEVEN VAN TOESTEMMING 

Het verzamelen en analyseren van gegevens zoals hiervoor onder 1a aangegeven, gebeurt alleen indien u hier nadrukkelijk toestemming voor geeft. Hierna wordt in artikel 3 een omschrijving gegevens van de tools die wij gebruiken om gegevens te analyseren. 

GEBRUIKTE TOOLS VOOR ANALYSE 

Algemeen: 

Eindhoven365 gebruikt, om de website naar behoren te laten werken, functionele en analytische tools. De functionele tools zorgen ervoor dat de website naar behoren functioneert en met de analytische tools wordt het gebruik van de website gemeten. Het meten van het gebruik van de website is onderdeel van de verplichting die Eindhoven365 heeft om te rapporteren over het functioneren van de website. 

De analytische metingen kunnen overigens niet worden herleid tot personen of: zijn zo ingesteld dat bij de verwerking de impact op privacy geminimaliseerd is. 

3 TOOLING 

3.1. Functionele tools 

De functionele tools zijn cookies die er voor zorgen dat de website naar behoren functioneert. Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

 • het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina’s, zodat je niet steeds al je gegevens opnieuw hoeft in te vullen
 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als je veel gegevens moet invullen bij een online bestelling    
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.    
 • het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm    
 • het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven    
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren    
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft    
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren    
 • het mogelijk maken om te reageren op onze websites    het tonen of verbergen van content die alleen zichtbaar hoort te zijn voor terugkerende of juist alleen voor initiële bezoekers 

3.2. Analytische tools 

Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. 

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, probeert de Eindhoven365 continu te meten met behulp van de volgende tools: Google Analytics, Search Console, Google Tag Manager, HotJar, Semrush, Sharspring, Thirdlight, Clear en Meltwater. Het is onderdeel van de taak van de Eindhoven365 om te rapporteren over de prestaties van de website. Daarvoor is het nodig om webstatistieken bij te houden. 

Cookies die door een of meerdere van bovengenoemde tools worden geplaatst zijn zodanig ingericht dat er minimale inbreuk op de privacy is.   

Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen. 

Wij gebruiken analytische cookies voor: 

 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s    
 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s    
 • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt    
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven 

4 SOLLICITATIES 

Wanneer u solliciteert voor een functie bij Eindhoven365, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verwerken van uw sollicitatie. 

5 PERS EN PROFESSIONALS 

We verzamelen gegevens van de volgende professionals: persmensen, influencers, journalisten en ondernemers, met als doel om hen actief te informeren over evenementen die door het jaar heen in Eindhoven worden georganiseerd. De persoonsgegevens die worden bewaard zijn gegevens die nodig zijn om contact te houden met deze professionals. 

6 WAAR BEWAREN WIJ  UW GEGEVENS? 

De gegevens die wij ontvangen en verwerken, worden beheerd door de onderstaande partijen. 

6.1. Gmail 

Het e-mailverkeer van de website wordt gehost door Gmail. Als u contact opneemt via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Gmail. 

6.2. Google Drive 

De overeenkomsten, zoals bv arbeidsovereenkomsten, waar uw persoonsgegevens in staan, worden opgeslagen op de Google Drive. 

6.3. Content Management System website 

Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en bedrijfsnaam) worden opgeslagen in ons online content management systeem van de website van Eindhoven365. 

7 HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze bewaren, tenzij wij de gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren. Zo bewaren we sollicitatiegegevens standaard niet langer dan 2 maanden zodat wij gelegenheid hebben om na een eventuele beëindiging tijdens de proeftijd de overige kandidaten te kunnen benaderen. Wanneer je daarvoor toestemming geeft, dan bewaren we jouw gegevens voor een eventuele andere functie, uiterlijk voor de duur van één jaar. Gegevens bewaren we niet langer van de wettelijke voorgeschreven termijn van 7 jaar (artikel 52 Wet Rijksbelastingen) Aan het bewaren van de gegevens van de professionals is geen tijdsduur gekoppeld. Uiteraard zullen hun gegevens op eerste verzoek van hen worden verwijderd als ook wanneer blijkt dat zij niet meer werkzaam zijn in hun branche. 

8 HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS? 

Gegevens worden digitaal opgeslagen in de hiervoor onder 5.1, 5.2 en 5.3 genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers van Eindhoven365 of voor wie dat noodzakelijk is voor het goed laten functioneren van de organisatie, hebben toegang tot de gegevens. Daarnaast heeft iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens een geheimhoudingsplicht. Verder worden bezoeken aan de website beveiligd door een SSL-certificaat. Deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat uw verbinding met de website, en eventueel die van het festival, privé is. 

9 WELKE RECHTEN HEEFT U MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS EN HOE OEFENT U DEZE UIT? 

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de onderstaande rechten. Wanneer u een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kunt u het beste contact met ons opnemen via e-mail: info@eindhoven365.nl 

9.1. Recht op inzage 

U heeft te allen tijde recht op inzage in de persoonsgegevens die bij Eindhoven365 zijn vastgelegd en bewaard worden. 

9.2. Recht op rectificatie 

Wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn heeft u het recht om dit te laten rectificeren door Endhoven365. 

9.3. Recht op gegevensportabiliteit 

Indien u persoonsgegevens die door Eindhoven365 zijn opgeslagen over wilt dragen naar een andere dienstverlener, dan kunt u een verzoek daartoe mailen aan: info@eindhoven365.nl of bellen naar: 040-707 4040. 

Wij zullen dan zorgdragen voor overdracht van de gegevens aan die andere partij. 

9.4. Recht op verwijdering 

Wanneer u niet langer wilt dat uw persoonsgegevens bij Eindhoven365 worden vastgelegd, dan heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. U kunt een verzoek daartoe mailen aan: info@eindhoven365.nl of bellen naar: 040-707 4040.   

9.5. Recht op het indienen van een klacht 

Indien u van mening bent dat Eindhoven365 niet op de juiste manier omgaat met uw persoonsgegevens, zouden wij het waarderen wanneer u eerst contact met ons opneemt. U heeft echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als u naar aanleiding van deze voorwaarden of anderszins nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u een bericht sturen naar ons postadres (Postbus 411, 5600AK Eindhoven) of per e-mail via info@eindhoven365.nl.