Terug naar Werk & studeren

5x Masteropleidingen aan Design Academy Eindhoven

Met een masteropleiding van Design Academy Eindhoven leer je om complexe situaties te onderzoeken en te analyseren. In twee jaar tijd reflecteer je op jouw rol als designer, en op de mogelijkheden en de grenzen van het vak. Natuurlijk kun je daarbinnen je eigen programma vormgeven. Dat begint met het kiezen van een van de afstudeerrichtingen. We hebben ze alle vijf voor je op een rijtje gezet.

Wil je weten of Design Academy Eindhoven bij jou past? Op 11 januari is er een Talk&Tour, waarbij je online kunt kennismaken met de opleiding. Ook zijn er elk jaar verschillende Meet the Masters-bijeenkomsten. De volgende is op 28 januari. 

Contextual Design

Als ontwerper werk je altijd binnen verschillende contexten tegelijkertijd. Of het nu gaat om de ruimtelijke, sociale of historische setting, of de bredere maatschappelijke en ecologische omstandigheden. Binnen Contextual Design is het uitgangspunt dat er allereerst bewustwording moet zijn van die context. Daarna kun je die ontcijferen, uit elkaar halen zelfs, om uiteindelijk een nieuwe context te kunnen ontwerpen en te bouwen. Bijvoorbeeld in de vorm van objecten, ruimtes of relaties. De centrale vraag die je je tijdens deze opleiding steeds zult stellen is: ’In welke wereld wil ik leven, en welke rol kan mijn ontwerp spelen in dit grotere ideaal?’

Department head: Afaina de Jong

Social Design

Ontwerpdenken kan een belangrijke rol spelen in het omgaan met de vraagstukken van nu. In deze afstudeerrichting staat het sociale element van design centraal. Niet als een gegeven, maar als een begrip dat steeds opnieuw gedefinieerd moet worden. Wat verstaan we onder ‘sociaal’? Gaat dat eigenlijk alleen over mensen? En wat maakt ontwerp precies sociaal? Ook de rol van ontwerpers wordt bevraagd. Het zelfvertrouwen waarmee dit vakgebied ‘problemen oplost’ zal nader onderzocht worden. Vaak genoeg is design namelijk zelf onderdeel van het probleem dat het claimt op te lossen. Maar uiteindelijk is de Master in Social Design een optimistische. Je onderzoekt samen met docenten en medestudenten wat samenleven is en vooral, zou kunnen zijn.

Department head: Marina Otero Verzier

Information Design

Met elke nieuwe technologie transformeert het landschap van design. Digitale technologie heeft de rol van grafisch ontwerpers bijvoorbeeld sterk veranderd. Ook is er meer ruimte gekomen voor ontwerpers om hun eigen design tools te ontwikkelen. Het ontwerpen van informatie is een multidisciplinaire aangelegenheid geworden. Studenten van deze master hebben daarom verschillende achtergronden, zoals die van ontwerper, wetenschapper, journalist of design manager. Het tweejarige programma is opgebouwd rond drie kernbegrippen: technologie, kritische reflectie en communicatie.  

Department head: Joost Grootens

Design Academy Eindhoven

Critical Inquiry Lab

Deze afstudeerrichting moedigt studenten aan een onderzoekende houding aan te nemen ten opzichte van design in relatie tot historisch gegroeide constructies en hoe deze terugkomen in de context van lokale en mondiale gemeenschappen. Hoe manifesteren zichtbare en onzichtbare systemen zich in de samenleving, via wetgeving, taal, technologieën, ethiek en machtsverhoudingen? Een zorgvuldige vraagstelling en belichaamd begrip zijn van cruciaal belang om (ontwerp)bijdragen aan een meer rechtvaardige en inclusieve toekomst mogelijk te maken.

Department head: Saskia van Stein

GEO-DESIGN

Ben je geïnteresseerd in de sociale, economische en geopolitieke krachten die vorm geven aan het hedendaagse design? De afdeling GEO-DESIGN erkent de erfenis van industriële productie als bron voor de expertise en het handelen van de ontwerper in de hedendaagse samenleving. En adresseert tegelijkertijd haar historische bijdrage aan ecologische en sociale instabiliteit, en haar onverenigbaarheid met modellen voor een duurzame toekomst. Binnen deze master leer je praktische materiaaltechnieken te combineren met innovatieve mediaformats, historische filosofie met actuele vraagstukken en transparante samenwerking met tactische ontwrichting.

Department head: Formafantasma - Simone Farresin en Andrea Trimarchi